Klacht melden

Heeft u een klacht, dan horen wij die graag!

Van Wijngaarden streeft naar een goede dienstverlening met een hoge klanttevredenheid.

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan vinden wij dat heel vervelend. Wij stellen het op prijs als u ons dat laat weten, zodat we serieus werk van uw klacht kunnen maken en tegelijkertijd een kans krijgen om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Bel ons op (0294) 49 00 00 of stuur ons een email info@wijngaarden.net.

Onze klachtenprocedure

Wat is een klacht?
Wij zien elke uiting van ongenoegen van u als klant over onze werkwijze, de informatie die we hebben verstrekt, onze producten en/of de dienstverlening van Van Wijngaarden als klacht.

Hoe behandelen wij uw klacht?
Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht laten wij u weten wie uw klacht in behandeling neemt en informeren we u over de periode waarbinnen uw klacht wordt behandeld. Wij streven er altijd naar om de klacht binnen 15 werkdagen af te handelen. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover (schriftelijk) bericht.
Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig raadplegen wij (een) externe deskundige(en).

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u (als particuliere klant) uw klacht opnieuw laten beoordelen door een onafhankelijk instituut. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voordat u de stap naar het Kifid zet, wijst het Klachteninstituut u erop dat u eerst de klachtenprocedure bij ons moet doorlopen. U kunt vanaf zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van uw klacht, uw klacht rechtstreeks voorleggen aan het Kifid.

Uw brief kunt u sturen naar:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
telefoonnummer: 070-333 8 999

U kunt met uw klacht ook terecht bij een burgerlijk rechter.

Van Wijngaarden, een adviseur die u kent!