Fraudebeleid

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Van Wijngaarden en essentieel bij het bieden van zekerheid.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat er mensen zijn die dit vertrouwen misbruiken door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dit onderzoek dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Wat is fraude?
Onder consumentenfraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s
 • Meer claimen dan de geleden schade
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal

Hoe wordt fraude opgespoord?

 • Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren
 • Landelijk wordt schadehistorie en specifieke fraude-informatie verzameld in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt

Welke maatregelen volgen op fraude?
Als er sprake is van fraude, dan kunnen de volgende maatregelen volgen:

 • de schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd
 • opzegging van de verzekering. – dit kan ook gelden voor andere verzekeringen
 • uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst
 • de verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst
 • we melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie kijk dan op www.stichtingcis.nl
 • aangifte bij de politie

U bent goed verzekerd via Van Wijngaarden.
We willen voorkomen dat u via uw premie mee betaalt aan het fraudegedrag van anderen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

U ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Van Wijngaarden, een adviseur die je kent!