Dienstverleningsdocument

Van Wijngaarden hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht moeten krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener biedt. Meer informatie over de Wft kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Van Wijngaarden, een adviseur die u kent!